“เซซามิน” (Sesamin) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบอยู่ภายในเมล็ดของงาดำ สามารถออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซึ่งได้มีรายงานการศึกษาวิจัยทั่วโลก ทั้งในระบบโมเลกุล และในคน เป็นสารในกลุ่มของ Lignin ชื่อว่า “เซซามิน” (Sesamin)