คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ได้แถลงข่าวประมวลผลงานด้านงานวิจัย หนึ่งในงานวิจัยที่โดดเด่นของคณะประจำปี2559 คือ งานวิจัย ′วิจัยงา และรำข้าว4.0′ ซึ่ง ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และเซลล์ต้นกำเนิด ได้เปิดเผยว่า ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา ตนได้เล็งเห็นถึงการใช้โภชนบำบัด หรือการรับประทานอาหารให้เป็นยา การใช้อาหารช่วยในการรักษาโรคโดยการดัดแปลงอาหารธรรมดา ให้เป็นอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยงาดำ ซึ่งพบว่า ในเมล็ดงาดำมีสาร ′เซซามิน′ ที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง และช่วยฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่เสื่อมไปให้กลับมาทำงานเป็นปกติได้