สมัครสมาชิกไอยราแพลนเน็ตผู้บริโภคและธุรกิจ

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เลขที่บัตรประชาชน (ต้องการ)

วัน/เดือน/ปีเกิด (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

รับโบนัสผ่านบัญชีธนาคาร/เลขที่/สาขา/ประเภท

AIYARA PLANET

“เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม”

ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทย ที่พร้อมจะส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง

ไอยราแพลนเน็ต  รับรางวัลระดับโลก  International Innovation Awards 2017
@Hyatt on the bund เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เอมมูร่าใบประกาศ

โครงการเติมเต็มทางวิชาการระดับต้น
(Introductory Course) สำหรับผู้ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่นที่ 1
ที่ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอมมูร่าเซซามิน

อบรมจรรยาบรรณนักธุรกิจไอยรารุ่น 1

มาตราฐานวิชาชีพขายตรง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

ขอมอบเกีตรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นาย คมกริช สิริสิงห์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตราฐานวิชาชีพขายตรง

ธุรกิจออนไลน์ไอยราแพลนเน็ตธุรกิจเครือข่ายสีขาวสินค้านวัตกรรมสร้างมืออาชีพมีระบบเรียนรู้AISMARTไอยราแพลนเน็ตเราคือธุรกิจขายตรงสีขาวเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กรุงเทพ นครสวรรค์

ไอยรา450
ไอยราแพลนเน็ต450