สมัครสมาชิกผู้บริโภคและธุรกิจ

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

เลขที่บัตรประชาชน (ต้องการ)

วัน/เดือน/ปีเกิด (ต้องการ)

ที่อยู่ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ

เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

รับโบนัสผ่านบัญชีธนาคาร/เลขที่/สาขา/ประเภท

ไอยรา
135078ใหม่กว่า

โครงการเติมเต็มทางวิชาการระดับต้น
(Introductory Course) สำหรับผู้ค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่นที่ 1
ที่ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่